The best charts

2

Global market

Cho biết xu hướng tăng trưởng lợi nhuận, định giá và mức tăng từ đầu năm đến nay của các thị trường chính trên thế giới.

Risk index

Cho biết rủi ro của các kênh đầu tư ở thời điểm hiện tại. Nếu lợi nhuận kỳ vọng của một tài sản là không đổi, việc lựa chọn đầu tư vào tài sản đó ở những thời điểm ít rủi ro sẽ tối ưu hơn cho danh mục của bạn.

Sentiment index

Cho biết trạng thái tâm lý của thị trường trong ngắn hạn. Càng gần vùng Tham lam, rủi ro trong ngắn hạn của thị trường sẽ càng cao. Ngược lại, càng vùng Sợ hãi thì cơ hội trong ngắn hạn của thị trường sẽ càng lớn.

Volatility index

Tại những khu vực mà thị trường biến động, các dòng tiền lớn thực hiện hành động phân phối hoặc washout để gòm hàng khiến cho giá bị kéo xả liên tục. Đây là chỉ báo tôi dùng để theo dõi hành động của những dòng tiền lớn và cảnh báo khả năng đảo chiều xu hướng trung hạn của thị trường.

Correlation

Cho biết mức độ tương quan của Vnindex với các yếu tố khác để từ đó đánh giá tác động của những yếu tố này đến thị trường ở thời điểm hiện tại. Hệ số tương quan bằng 1 là cùng chiều và bằng -1 là ngược chiều.

Vnindex comparing deposit rate (%)

Cho biết mức chênh lệch lợi suất giữa Vnindex và lãi suất huy động 12 tháng, từ đó thể hiện mức định giá hiện tại của thị trường đang đắt hay rẻ so với kênh tiền gửi ngân hàng.

Number companies on HSX (%)

Cho biết mức định giá hiện tại của thị trường đắt hay rẻ dựa trên % số lượng cổ phiếu có mức định giá PB dưới 1 lần hoặc trên 2 lần trong rổ Vnindex.

Vnindex market price

Cho biết định giá thị trường đang đắt hay rẻ dựa trên mức thị giá bình quân của toàn thị trường.

Dividend yeild on HSX (%)

Cho biết tỷ suất cổ tức trượt 1 năm gần nhất của Vnindex là bao nhiêu %. Tỷ suất cổ tức cao cho thấy lượng tiền mặt của doanh nghiệp dồi dào hoặc các doanh nghiệp đang có ít kế hoạch mở rộng kinh doanh hơn.

Cash flow on Vnindex

Cho biết xu hướng các dòng tiền trên thị trường đang diễn ra như thế nào. Dữ liệu luỹ kế từ đầu năm tính riêng cho sàn HSX.

Insider transaction (%)

Cho biết xu hướng giao dịch của cổ đông nội bộ (bao gồm giao dịch cổ phiếu quỹ) trên toàn thị trường trong vòng 3 tháng gần nhất. Giá trị lớn hơn 0 là mua ròng và bé hơn 0 là bán ròng.

Sector view

Biểu đồ này được tính từ dữ liệu lợi nhuận dự phóng từ báo cáo phân tích các doanh nghiệp trong ngành (>55% vốn hoá của ngành) trong 90 ngày gần nhất, cho thấy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong năm nay và mức định giá của ngành là cao hay thấp.

Sector rating

Chấm điểm và xếp hạng các ngành và chỉ số theo 3 tiêu chí: Chất lượng, Tăng trưởng và Định giá. Thang điểm từ 0 đến 10, điểm càng cao là càng tốt.

Tất cả dữ liệu được DataTalk update hàng ngày. Các biểu đồ chỉ mang tính chất thể hiện trạng thái của thị trường. DataTalk không đưa ra nhận định, dự báo và không chịu trách nhiệm nếu người dùng sử dụng dữ liệu của DataTalk phục vụ quá trình đầu tư của mình.

Thanks for reading DataTalk! Subscribe for free to receive new posts.